Умови підписки ліцензій

Умови підписки ліцензій на програмні продукти LEO Consulting

(Останнє оновлення: лютий 2022 року)

 1. ДОГОВІР

Ця Угода регулює використання всього програмного забезпечення, що надається, продається або пропонується на продаж ТОВ «ЛЕО Консалтинг», українським товариством  з обмеженою відповідальністю з реєстраційним номером компанії (EDRPOU) 37561162, з зареєстрованим офісом за адресою: Україна, м. Київ, вул. Декабристів 3, ( Ліцензіар або Правовласник), час від часу включає, але не обмежуючись ним, все програмне забезпечення під брендом LEO Consulting (разом – Програмне забезпечення ), включаючи всі посібники користувача, технічні посібники та будь-які інші матеріали, надані Ліцензіаром у друкованому, електронному чи іншому вигляді , які описують Програмне забезпечення або його використання чи специфікації ( Документація ), надані організації, зазначеній у відповідному замовленні на купівлю, пропозиції, рахунку-фактурі або замовленні для та його авторизованих користувачів (разом, Ліцензіат ) для використання відповідно до цієї Угоди та відповідно до неї.

Ліцензіар надає програмне забезпечення виключно на умовах цієї угоди та на умовах, того що Ліцензіат дотримується даних умов. Замовляючи або використовуючи програмне забезпечення, Ліцензіат приймає цю угоду і погоджується, що Ліцензіат юридично зв’язаний його умовами, якщо Ліцензіат не погоджується з умовами цієї угоди, Ліцензіар не буде і не надає програмне забезпечення Ліцензіату, і Ліцензіат не повинен завантажувати та/або встановлювати програмне забезпечення або використовувати документацію, в разі наявності вже встановленого програмного забезпечення у Ліцензіара, Ліцензіар зобов’язаний видалити існуючі екземпляри програмного забезпечення.

 1. ЛІЦЕНЗІЯ

2.1 За умови дотримання Ліцензіатами цієї Угоди Ліцензіар цим надає Ліцензіату невиключну, непередавану, обмежену, засновану на передплаті (як зазначено у цьому документі) ліцензію на використання Програмного забезпечення виключно відповідно до Документації. Крім того, право на:

 1. Розгортання Програмного забезпечення на платформі, зазначеній як підтримувана в Документації, під керуванням дійсно ліцензованого середовища Microsoft, для якого розроблено це Програмне забезпечення.
 2. Використовувати Програмне забезпечення відповідно до Документації; з урахуванням обмежень і заборон, викладених і згаданих у цій Угоді.
 3. Встановлювати програмне забезпечення в тестових і проміжних середовищах для звичайного тестування та резервного копіювання

2.2 Ліцензіат не може передавати субліцензії та не повинен претендувати на субліцензування будь-яких прав, наданих за цією Угодою, без попередньої письмової згоди Ліцензіара.

2.3 За винятком випадків, прямо дозволених цією Угодою або передбачених чинним законодавством на невиключній основі, будь-яка ліцензія, надана відповідно до цього пункту 2, підпадає під дію таких заборон:

 1. Ліцензіат не повинен продавати, перепродавати, здавати в оренду, орендувати, позичати, постачати, публікувати, розповсюджувати або перерозповсюджувати Програмне забезпечення;
 2. Ліцензіат має право змінювати, редагувати або адаптувати Програмне забезпечення;
 3. Ліцензіат не має права декомпілювати, конвертувати в інші програмні забезпечення чи реверсувати програмне забезпечення, а також намагатися декомпілювати, конвертувати чи реверсувати програмне забезпечення.

2.4 Ліцензіат несе відповідальність за безпеку копій Програмного забезпечення, наданого згідно з цією Угодою (або створеного з таких копій), і повинен вживати всіх розумних зусиль (включаючи всі розумні заходи безпеки), щоб забезпечити, щоб доступ до таких копій був обмежений особами, уповноваженими на використання їх відповідно до цієї Угоди. Це включає відповідальність за те, щоб треті сторони не отримували доступу до цього Програмного забезпечення.

2.5 Ніщо в цій Угоді не надає Ліцензіату чи будь-якій іншій особі чи третій стороні будь-які права на доступ або використання Вихідного коду та не надає будь-якої ліцензії на Вихідний код.

2.6 Вищезазначена ліцензія автоматично поновлюється на додаткові терміни на один (1) рік, якщо жодна із Сторін не повідомить іншу Сторону в письмовій формі принаймні за шістдесят (60) днів до поточної дати закінчення терміну дії, що вона вирішила не поновлювати підписку.

 1. ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

3.1 Ця Угода замінює будь-яку існуючу або майбутню Рамкові/Основні/Загальні умови угоди між сторонами щодо права власності на інтелектуальну власність, незалежно від того, чи є вона частиною Робочого продукту чи подібного. Ліцензіат буде виключно Ліцензіатом Програмного забезпечення Ліцензіарів.

3.2 Ніщо в цій Угоді не стосується передачі чи передачі будь-яких прав інтелектуальної власності від Ліцензіара до Ліцензіата або навпаки.

3.3 Усі права власності та права інтелектуальної власності на вміст, доступ до якого можна отримати за допомогою Програмного забезпечення та Документації, є власністю відповідного власника вмісту і можуть бути захищені відповідними законами та угодами про авторське право чи іншими законами про інтелектуальну власність.

3.4 Ця Угода не надає Ліцензіату жодних прав на використання такого вмісту. Усі права, не надані явно, залишаються за Ліцензіаром.

3.5 Ліцензіат повинен вживати комерційно обґрунтованих зусиль для захисту Програмного забезпечення та Документації (включаючи всі їх копії) від порушення, незаконного привласнення, крадіжки, неправильного використання або несанкціонованого доступу

 1. ЗАЯВЛЕННЯ, ГАРАНТІЇ ТА ВІДМОВИ

4.1 Кожна сторона запевняє, що вона дійсно уклала цю Угоду і має юридичні повноваження на це.

4.2 Ліцензіат не повинен видаляти або змінювати будь-які повідомлення про авторські права на будь-які та всі копії Програмного забезпечення.

4.3 Усі права власності, включаючи, але не обмежуючись, авторські права на Програмне забезпечення та будь-які його копії належать Ліцензіару або його партнерам з ліцензування.

4.4 Ліцензіар гарантує, що Програмне забезпечення  (i) працюватиме відповідно до Документації; і (ii) не порушуватиме жодних прав інтелектуальної власності, що належать третім сторонам. У разі порушення вищезазначеної гарантії Ліцензіар на свій розсуд (i) надає нову копію Програмного забезпечення без дефекту або помилки, або (ii) виправляє або виправляє дефект або помилку безкоштовно, за умови, що Ліцензіат надає обґрунтовану інформацію (наприклад, журнали помилок), щоб Ліцензіар оцінив та усунув порушення.

4.5 Ліцензіар не надає жодних інших гарантій, крім зазначених у пункті 4.4. Щоб уникнути сумнівів, не надаються гарантії щодо (i) придатності для певної мети, (ii) точності або своєчасності Програмного забезпечення або інформації, доступної з Програмного забезпечення; або (iii) сумісність з  стороннім програмним забезпеченням/сайтами/системами Ліцензіата. Ліцензіат розуміє, що Програмне забезпечення та Документація надаються лише «як є». Ліцензіат несе повний ризик використання Програмного забезпечення та Документації.

4.6 Ліцензіар гарантує Ліцензіату, що:

 1. Програмне забезпечення постачатиметься без відомих вірусів, хробаків, троянських коней, програм-вимагачів, шпигунських, рекламних та інших шкідливих програм, а також;
 2. Програмне забезпечення має включати функції безпеки, що відображають вимоги належної промислової практики.

4.7 Якщо Ліцензіар обґрунтовано визначає або будь-яка третя сторона стверджує, що використання Програмного забезпечення Ліцензіатом відповідно до цієї Угоди порушує права інтелектуальної власності будь-якої фізичної або юридичної особи, Ліцензіар може за свій рахунок і за свої витрати:

 1. Змінити Програмне забезпечення таким чином, щоб воно більше не порушувало відповідні Права інтелектуальної власності; або
 2. Забезпечити для Ліцензіата право на використання Програмного забезпечення відповідно до цієї Угоди.

4.8 Усі гарантії та заяви сторін щодо предмета цієї Угоди прямо викладені в цій Угоді. У максимальній мірі, дозволеній застосовним законодавством, жодні інші гарантії або заяви щодо предмета цієї Угоди не будуть передбачатися в цій Угоді чи будь-якій пов’язаній угоді.

4.9 Ліцензіар не дає жодних гарантій або заяв про те, що Програмне забезпечення не матиме дефектів, помилок та помилок Програмного забезпечення.

4.10 Ліцензіат визнає, що Ліцензіар не надаватиме жодних юридичних, фінансових, бухгалтерських або податкових консультацій відповідно до цієї Угоди або стосовно Програмного забезпечення; і, за винятком випадків, коли інше прямо передбачено цією Угодою, Ліцензіар не гарантує і не заявляє, що Програмне забезпечення або використання Програмного забезпечення Ліцензіатом не призведе до будь-якої юридичної відповідальності з боку Ліцензіата або будь-якої іншої особи.

4.11 Ні в якому разі Ліцензіар не несе відповідальності за будь-які збитки (включаючи, без обмежень, втрачену вигоду, перерву в роботі або втрачену інформацію), що виникли внаслідок використання або неможливості використання Програмного забезпечення «Уповноваженими користувачами», навіть якщо Ліцензіар був повідомлений про цю можливість таких збитків. Ні в якому разі Ліцензіар не несе відповідальності за втрату даних або за непрямі, особливі, випадкові, непрямі (включаючи втрачену вигоду) або інші збитки, що випливають із договору, громадянського правопорушення чи іншим чином. Ліцензіар не несе відповідальності щодо вмісту Програмного забезпечення або будь-якої його частини, включаючи, але не обмежуючись, помилки чи упущення, які містяться в ньому, наклеп, порушення прав на публічність, конфіденційність, права на торговельну марку, перерву в роботі, травми, втрату конфіденційність, моральні права або розголошення конфіденційної інформації.

 1. ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

5.1 Ліцензіар (і його материнські компанії, дочірні компанії, філії, торговельні посередники, дистриб’ютори та постачальники, а також їхні посадові особи, представники, агенти, підрядники та працівники) не несуть відповідальності за будь-які претензії, збитки, зобов’язання тощо стосовно будь-яких суб’єктів питання цієї Угоди, Програмного забезпечення або Документації, або використання Ліцензіатами або кінцевими користувачами за будь-яким контрактом, недбалості, відшкодування збитків, суворої відповідальності чи іншої юридичної теорії:

 1. за помилку або перерву у використанні, або за втрату, неточність або пошкодження Програмного забезпечення чи Документації чи даних чи інформації, наданих у Програмному Забезпеченні чи Документації або через них;
 2. за будь-які спеціальні, випадкові, непрямі або непрямі витрати або збитки, включаючи збитки від втрати бізнесу, втрату прибутку, перерву в діяльності, втрату ділової інформації, втрату або недоступність або пошкодження даних або відновлення програмного забезпечення;
 3. з будь-яких питань, які не залежать від розумного контролю Ліцензіара; або
 4. на будь-які суми, що перевищують суму, сплачену Ліцензіатом за Програмне забезпечення за поточний період підписки.

 

 1. РІВЕНЬ ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ОНОВЛЕННЯ

6.1 Рівень обслуговування платформи або підключеної служби (наприклад, Microsoft Azure) не контролюється Ліцензіаром. Таким чином, будь-які простої на цій платформі або підключеній службі підпадають під дію відповідної Угоди про рівень обслуговування Microsoft. Хоча Ліцензіар вживатиме всіх заходів обережності та докладає всіх необхідних зусиль, щоб гарантувати, що ризик порушення Угоди про рівень обслуговування зведений до мінімуму, можуть виникнути обставини, які не залежать від Ліцензіара, або настання малоймовірних подій, які можуть призвести до досягнення порогового значення. Оскільки Програмне забезпечення зазвичай не характеризується як критичне, Ліцензіар, не надає жодних засобів правового захисту, компенсації чи відшкодування вже сплачених платежів.

6.2 Ліцензіар може на власний розсуд періодично здійснювати Оновлення та Оновлення Програмного забезпечення. Ліцензіат зобов’язаний забезпечити оновлення Програмного забезпечення до останньої версії.

6.3 Робота зі старішою версією Програмного забезпечення здійснюється на власний розсуд Ліцензіата і буде підтримуватися Ліцензіаром. Підтримка старіших версій Програмного забезпечення може надаватися в кожному конкретному випадку та на основі окремої угоди. Це визначається виключно Ліцензіаром.

6.4 У разі порушення вищезазначеної гарантії Ліцензіар зобов’язаний на свій розсуд;

 1. надати нову копію Програмного забезпечення без дефектів або помилок, або;
 2. усунути або виправити дефект чи помилку безкоштовно, за умови, що Ліцензіат надає обґрунтовану інформацію (наприклад, журнали помилок), щоб Ліцензіар міг оцінити та усунути порушення.

6.5 Повідомлення про помилку в ліцензованому програмному забезпеченні, включаючи журнали помилок, здійснюється через розгорнутий в Microsoft Teams (Сторони окремо письмово можуть домовитися про інший канал) Ліцензіара журнал запитів на підтримку, для якої Клієнт може надати додаткову інформацію про помилку. Журнал запитів на підтримку надає можливість стежити за перебігом вирішення запитів.

6.6 Ліцензіат повинен надати Ліцензіару (LEO Consulting) достовірну, точну та повну інформацію, щодо помилок, і переконатися, що всі припущення щодо природи помилки є точними.

Якщо Ліцензіар вважає, що помилка  не походить від Програмного забезпечення LEO Consulting, Ліцензіат погоджується покрити витрати (витрачений час), на розгляд та усунення проблеми. Витрати, пов’язані з витраченим часом, виставляються в рахунок за домовленою ставкою за годину роботи спеціаліста. Прикладами таких інцидентів є;

 1. Помилки в програмі, продукті чи службі сторонніх розробників, наприклад, оновлення продукту або недокументована помилка, або;
 2. Питання, визначені як помилка в існуючій налаштування або конфігурації, або помилки, допущені людиною або несправним процесом.

 

 1. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ

Кожна сторона («Одержувач») розуміє, що інша сторона («Сторона, яка розкриває») розкрила або може розкрити ділову, технічну або фінансову інформацію, що стосується бізнесу Сторон, що розкривають (далі іменується «Власна інформація» сторони, що розкриває). Власна інформація Ліцензіара включає непублічну інформацію щодо функцій, функціональності та продуктивності Програмного забезпечення та його кодів. Власна інформація Ліцензіата включає непублічні дані, надані Ліцензіатом Ліцензіару, щоб забезпечити надання Програмного забезпечення. Сторона, що отримує, погоджується: (i) вживати розумних запобіжних заходів для захисту такої Конфіденційної інформації, і (ii) не використовувати (за винятком випадків надання Послуг або якщо інше дозволено цим документом) або розголошувати будь-якій третій особі будь-яку таку Конфіденційну інформацію. Сторона, що розкриває, погоджується, що вищезазначене не застосовується до будь-якої інформації через п’ять (5) років після її розкриття або будь-якої інформації, яку Сторона, що отримує, може задокументувати (a) є або стає загальнодоступною для громадськості, або (b) була в її володінні або відома їй до отримання від Сторони, що розкриває, або (c) була правомірно розкрита їй без обмежень третьою стороною, або (d) була незалежно розроблена без використання будь-якої конфіденційної інформації Сторони, що розкриває, або (e) має бути розкрита згідно із законом.

 

 1. ПРИПИНЕННЯ

 8.1 Якщо інше не погоджено в письмовій формі, період підписки Ліцензіата становить дванадцять (12) місяців, від дати акту поставки програмного забезпечення.

8.2 Будь-яка зі сторін може негайно припинити дію цієї Угоди шляхом письмового повідомлення про припинення дії іншої сторони, якщо:

 1. Інша сторона порушує будь-яке суттєве порушення цієї Угоди, і це порушення не підлягає усуненню;
 2. Інша сторона суттєво порушує цю Угоду, і це порушення підлягає усуненню, але інша сторона не усуне порушення протягом 30 днів після надання письмового повідомлення іншій стороні з вимогою усунути порушення; або
 3. Інша сторона постійно порушує цю Угоду (незалежно від того, чи є такі порушення сукупно суттєвим).

8.3 Незалежно від причини розірвання цієї Угоди інша сторона повинна знищити всі копії Програмного забезпечення та Документації, які є у неї.

8.4 Усі розділи цієї Угоди, які в силу свого характеру повинні залишатися чинними після припинення або закінчення терміну дії, залишатимуться чинними після припинення або закінчення терміну дії, включаючи, без будь-яких обмежень, накопичені права на оплату, зобов’язання щодо збереження конфіденційності, права інтелектуальної власності, гарантійні застереження, обмеження відповідальності та різні положення.

 

 1. ЗАГАЛЬНІ

 9.1 Якщо будь-який суд чи інший компетентний орган визнає будь-яке положення цієї Угоди незаконним та/або невиконаним, інші положення цієї Угоди залишаться в силі. Якщо будь-яке незаконне та/або невиконане положення було б законним або застосовним, якщо його частину було вилучено, ця частина буде вважатися вилученою, а решта положень залишиться в силі (якщо це не суперечить чітким намірам сторін , у цьому випадку відповідне положення буде вважатися вилученим).

9.2 Ця Угода не може бути змінена, за винятком письмового документа, підписаного кожною зі сторін або від імені кожної зі сторін.

9.3 Будь-яка сторона може передати, делегувати або іншим чином передати всю або будь-яку частину цієї Угоди без попередньої письмової згоди іншої сторони будь-якій афілійованій особі, за умови, що сторона, яка передає право, несе відповідальність за будь-яке невиконання такою афілійованою стороною своїх зобов’язань за цією Угодою . Будь-яке інше переуступлення, делегування чи передача підлягає затвердженню іншої сторони, яке не може бути безпідставно відмовлено.

9.4 Ця Угода та пов’язане замовлення на купівлю, пропозиція, рахунок-фактура або форма замовлення є повною угодою між Ліцензіаром та Ліцензіатом щодо використання Ліцензіатом Програмного забезпечення та Документації та замінює всі попередні та поточні угоди, пропозиції чи заяви, письмові чи усні, щодо його предмету. У разі будь-якого конфлікту або невідповідності між наведеними нижче документами пріоритетним буде: (1) відповідне замовлення на закупівлю, пропозиція, рахунок-фактура або форма замовлення, (2) будь-який додаток, графік або додаток до цієї Угоди, ( 3) Основна частина цієї Угоди та (4) Документація.

9.5 Сторони є незалежними Сторонами.  Ця Угода не створює партнерство, франшизу, спільне підприємство, агентство, фідуціарні або трудові відносини між сторонами.

9.6 Ця Угода та всі питання, що випливають із цієї Угоди або стосуються неї, регулюються та тлумачяться виключно відповідно до законів України, не вводячи в дію будь-які положення чи правила щодо вибору чи колізії права.

9.7 Суди, розташовані в Україні, матимуть виключну юрисдикцію щодо будь-якого спору, пов’язаного з цією Угодою, і кожна сторона погоджується на виключну юрисдикцію цих судів.

 1. ЛІЦЕНЗІЙНИЙ ЗБІР

10.1 Ліцензіат повинен сплачувати Ліцензіару ліцензійні збори (оплату за постачання Програмного забезпечення), зазначені в замовленні на покупку, формі замовлення, пропозиції або рахунку-фактурі. Усі ліцензійні збори охоплюють період підписки на дванадцять (12) місяців, якщо інше не погоджено в письмовій формі. Усі ліцензійні збори сплачуються наперед і не підлягають поверненню.

10.2 Несплачені суми підлягають стягненню фінансових зборів у розмірі 1,5% щомісяця з будь-якої непогашеної заборгованості або максимального, дозволеного законом, залежно від того, що нижче, плюс усі витрати (включаючи гонорари адвокатів) зі стягнення, і може призвести до негайного припинення дії наданої ліцензії Ліцензіату за цією Угодою.

10.3 Ліцензіат несе відповідальність за всі податки, пов’язані з Програмним забезпеченням, якщо такі є, крім внутрішніх податків на основі чистого доходу Ліцензіара.

 1. ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПОТЕНЦІЙНІ ЗМІНИ ЦІНОУТВОРЕННЯ

 11.1 Плата за ліцензію на Програмне забезпечення може бути змінена.

11.2 Зміни в структурі та зборі за ліцензію будуть оголошуватися Ліцензіаром у письмовій формі з повідомленням за 90 днів до наступного періоду ліцензування.

11.3 Після оголошення змін у структурі або винагороді за ліцензію Ліцензіат має право розірвати цю Угоду щодо Програмного забезпечення після закінчення поточного періоду ліцензії.