Управління будівельними проектами

Фахівцями LEO Consulting розроблено рішення «Project Drive», яке дозволяє Замовникам вирішувати наступні завдання:

 • Формувати структурований графік реалізації проектів, що відображає технологію виконання будівельно-монтажних робіт (БМР);
 • Деталізувати технологічні стадії верхнього рівня структури графіка за допомогою шаблонів етапів типових СМР і спеціальних налаштованих книг Excel;
 • Розраховувати і оптимізувати терміни робіт, що лежать на критичному шляху графіка;
 • Призначати на роботи графіка планові проектні фізичні обсяги, розраховувати графік освоєння з можливістю ручного коректування фізичних обсягів за часовими періодами (місяць, тиждень, день)
 • Формировать пул физобъемов типовых СМР, задавать единичные расценки;
 • Назначать на работы графика рабочих и машин с возможностью ручной корректировки трудозатрат по временным периодам (месяц, неделя, день);
 • Расчитывать график освоения стоимости СМР и строить график финансирования;
 • Поддерживать коммуникацию в проекте между ответственными сотрудниками и руководством, постредством Excel, Microsoft OneNote, Microsoft SkyDrive;
 • Вести ежемесячный учет принятых работ;

 • Вести ежедневный учет фактического числа рабочих и механизмов на объекте c еженедельной загрузкой данных в Microsoft Project;
 • Вести ежедневный учет фактически выполненных работ c еженедельной загрузкой данных в Microsoft Project;
 • Проводить анализ отклонений сроков выполнения работ по индикаторам и полям отклонений диаграммы Ганта по мере внесения фактических данных в план;
 • Проводить сравнительный анализ отклонения темпов освоения заданных объемов СМР по базовому плану и по факту за учетный период;
 • Проводить анализ темпов освоения стоимости СМР с помощью таблиц анализа освоенных объемов и наглядных диаграмм.

Підписка на новини

Підписавшись на новини від Leo Consulting, ви маєте можливість завжди з перших рук отримувати інформацію про старт програм навчання, івенти, статті та іншу корисну інформацію.